Jste zde
Home > Inspirace > Koncentrovaný inzulín, novinka v léčbě diabetes…

Koncentrovaný inzulín, novinka v léčbě diabetes…

Cukrovka­ tichý zabiják v 21.století .

Odborné společnosti, a to nejen lékařské, ale i ekonomické a sociální, se začínají v poslední době více věnovat tématu diabetes mellitus. Diabetes mellitus je metabolické onemocnění charakterizované zvýšenou glykémií, tento stav zasahuje několik systémů v lidském těle, potichu je dokáže ničit, než­li se plně projeví. Cukrovka přitom postihuje mimo jiné ledviny, oči, nervový systém, zvyšuje zásadně rizika kardiovaskulárních i nádorových onemocnění. Pacient s cukrovkou a plně vyjádřenými komplikacemi je pak limitován nejen zdravotně, ale velmi často i v pracovní a tím pádem i v sociální oblasti. 

Je známo, že výskyt diabetu celosvětově stoupá. Dle posledních informací WHO trpí diabetem 422 milionů lidí, v České Republice máme dle posledních sledování 841 000 pacientů s diabetem, každý 11. člověk má tedy u nás rozvinutý nějaký typ a tíži cukrovky. V roce 2013 bylo na území ČR diagnostikováno přes 60 tisíc nových pacientů s diabetem, většinou se jednalo o diabetiky 2. typu. Větší výskyt je ve vyspělých zemích světa, a to díky dosaženému životnímu blahobytu. Vliv na rozvoj cukrovky má sice nejen genetický podklad, více se však v současné době na jejím vzniku podílí nadváha a obezita, malá fyzická aktivita, nezdravá strava a celkově více stresu. Jak se některé technologie v našem životě zeštíhlují (tenké LCD televizory, tenké telefony a PC monitory), tak se naše tělesné obvody úměrně tomuto blahobytu rozšiřují. Důsledkem je stoupající rezistence těla k inzulinu, nejsou pak náležitě zvládnuty potřebné metabolické kroky ke zvládnutí vyššího cukru a projeví se cukrovka. Zpočátku jsou příznaky velmi nevýrazné, projevuje se spíše únavou, zhoršením vidění, častějším močením, mnohdy však se cukrovka projeví až komplikací např. srdečním infarktem, mozkovou mrtvicí či nehojícím se defektem. Proto se v ambulancích setkáváme s různě vyjádřenou cukrovkou i při první návštěvě pacienta, přitom z výše uvedeného vyplývá, že cukrovka postihuje mnoho systémů a je tedy záležitostí multioborovou.

Jak rozvoji cukrovky předejít? Je nutné udržet si adekvátní hmotnost, ctít zásady zdravého stravování a sportovat. Nadváha a obezita je tedy prvním, ale zásadním rizikovým faktorem pro vznik cukrovky.

Úkolem lékařů je cukrovku objevit v co nejčasnější fázi, což se většinou daří při preventivních kontrolách u praktických lékařů, kdy se hladina krevního cukru kontroluje. Terapie začíná právě úpravou dietních opatření a tendencí k normalizaci hmotnosti, následně nasazujeme medikaci, která je vždy individualizovaná. Nejnovější trendy v léčbě jsou právě cíleny na udržení ideální hmotnosti za normalizace glykémie, jedná se jak o prášky, tak injekční formu léků, kdy se ne vždy jedná o inzulin, nicméně i inzulinová léčba je indikovaná časněji než bylo dříve zvykem, vše je podloženo dlouhodobým sledováním vývoje cukrovky a cíleno na jednotlivé fáze onemocnění.

Koncentrované inzuliny

Inzulin je jednou z variant léčby diabetes mellitus a záleží vždy na diabetologovi a konkrétním zdravotním stavu pacienta , zda bude v terapii onemocnění použit. Inzulin se používá v terapii jak diabetes mellitus 1. typu, tak i v terapii diabetes mellitus 2. typu, inzulinové režimy jsou vždy voleny individuálně dle potřeb pacienta a jeho zdravotních rizik. Pacient na inzulinu musí svůj lék aplikovat 1­4xdenně, občas i velmi vysoké dávky, tato aplikace může být nejen bolestivá,ale často se pacientovi nepodaří ani správně aplikovat celou požadovanou dávku inzulinu.

Novinkou v diabetologii je zavedení tzv. „koncentrovaných inzulinů“ , kdy v malém objemu je poskytnuta dostatečná dávka inzulinu ,nutná k zvládnutí hyperglykémie. Tato novinka v terapii diabetu přináší možnost pacientům lépe zvládat svoji většinou celoživotní terapii inzulinem. Je prokázáno, že aplikace větších dávek inzulinu je při použití těchto novodobých inzulinů méně bolestivá, a to díky menšímu podkožnímu depu inzulinu, tím je zároveň podkoží méně poškozováno. Díky přesnému podání požadované dávky lze pozorovat často i zlepšení v dlouhodobé kompenzaci diabetika a snížení jeho dlouhodobých rizik rozvoje specifických komplikací. Varianta koncentrovaných inzulinů je v podobě krátce působících i dlouze působících inzulinových analog, lze tedy vytvořit kompletní terapeutický profil pro každého pacienta. Dosud provedenými průzkumy, hlavně v zahraničí, jsou koncentrované inzuliny pacienty celkově výborně hodnoceny a vyhledávány i přes možný menší doplatek v lékárnách.

Pokud nebolestivou aplikací zvýšíme komfort pacienta, je jeho spolupráce vždy vyšší, což vede téměř vždy ke zlepšení dlouhodobé metabolické kompenzace jeho onemocnění a snížení výskytu specifických komplikací diabetu.

MUDr. Michala Pelikánová, diabetolog a obezitolog, Poliklinika Budějovická

Foto: archiv

Top