Jste zde
Home > Rozhovory > Kauza divočáci na Černém Mostě stále pokračuje

Kauza divočáci na Černém Mostě stále pokračuje

Naposledy jsme informovaly o divočácích na Černém Mostě v listopadu roku 2016. V tu dobu byly známy celkem tři případy útoku divočáků na psy. Nyní prokazatelně víme o dalších dvou…Celou kauzu odstartovalo napadení mého Teema, který v té době jediný prokazatelně setkání s divočákem přežil. Od té doby jsme oslovily opakovaně všechny zodpovědné instituce – radnici Prahy 14 v čele se starostou a radní pro bezpečnost paní Kolmanovou, Magistrát hl. m. Praha v čele s Adrianou Krnáčovou i Lesy hlavního města Praha i Ministerstvo zemědělství ČR v čele s Mariánem Jurečkou.

Konání úřadů je ale velmi pomalé, myslivci nedbají doporučení nestřílí a černou masivně zakrmují pečivem upečeným těstem apod., což je v rozporu s pokyny magistrátu.

A co víc. Za tu dobu jsme se dozvěděly o dalších dvou útocích na psy v dané honitbě. K jednomu došlo v oblasti biologických rybníků v Horních Počernicích – šlo o napadení desetiměsíčního německého ovčáka. tento pes je další z těch, kteří nepřežili.

jediným prokazatelným krokem radnice je nasazení rubriky o divočácích na stránkách Prahy 14. To považujeme za rok a půl (k prvnímu útoku došlo již v červenci 2015 a radnice o něm byla informována) za velmi malou činnost.

Divoká prasata v Praze 14

 

 

 

K poslednímu nám známému útoku došlo tento týden. Kousek od obchodního domu IKEA.
Paní Zuzana Dvořáčková v této oblasti venčila své tři feny německého boxera. Během venčení došlo ke střetu  hned se dvěma divočáky. Útok byl dle slov majitelky veden nejprve na člověka. Život Zuzaně dle jejích slov zachránila jedna z fenek.
Informace o incidentu jako první přinesl dne 10.1. 2017 deník Blesk.

http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/449135/divocaci-utocili-na-cernem-moste-napadena-zuzana-54-popsala-nebyt-mych-fen-jsem-uz-asi-mrtva.html

Následně informace přebírají všechny deníky a zajímá se i televize.

 

http://radce.iprima.cz/pojisteni/divocaci-utoci-na-lidi-i-psy-pusobi-hodne-skod-co-delat-kdyz-se-vam-stane-reportaz

 

Magistrát v té době vydává tiskovou zprávu o nutném odstřelu:

Praha bude tlačit na větší odstřel přemnožených divokých prasat

Radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Jana Plamínková chce prostřednictvím městské organizace Lesy hl. m. Prahy tlačit na myslivecká sdružení, která mají pronajaté honitby na území hlavního města, aby se o tato území lépe starala a svoji pozornost věnovala především přemnoženým stavům černé zvěře. Pokud se tak nestane, město může přistoupit až ke zrušení nájmu honitby.  

Obyvatelé několika okrajových městských částí, například Prahy 14, a jejich domácí zvířata, se v minulých dnech několikrát stali cílem útoku přemnožených divokých prasat. Zatím nedošlo ke zranění člověka, jedná se ale o riziko, které není možné podcenit.

Dotčená honitba, kde se divoká prasata přemnožila, zasahuje na území městských částí Praha 14, Horní Počernice, Dolní Počernice a Běchovice. Jejím držitelem je Honební společenstvo Horní Počernice, které ji pronajímá Mysliveckému spolku Horní Počernice.

„Zástupci mysliveckého spolku byli ze strany hlavního města i městských částí na jednáních opakovaně upozorňováni na situaci s přemnoženými divokými prasaty. Jedinou možností, jak situaci řešit, je radikálně zvýšený odlov černé zvěře. Současně je třeba zrušit přikrmování a vnadění zvěře v blízkosti obytných zón. Zde by měl být realizován pouze intenzivní odlov, po kterém zde zvěř nenajde potravu, nebude se zde cítit bezpečně a bude postupně vytlačena východním směrem ke Klánovickému lesu. Pokud nedojde v krátké době k nápravě situace, Praha přijme opatření, která mohou vést až k ukončení nájemní smlouvy na honitbu,“ sdělila radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Ta chce současně iniciovat změnu mysliveckého zákona, který by samosprávám umožnil lépe reagovat na podobné situace především s ohledem na bezpečnost svých obyvatel. „Po velmi dlouhé době se ocitáme v situaci, kdy divoce žijící zvířata ohrožují přímo lidi. Honitby mají ale pronajaté myslivci, tedy zájmová sdružení. Je to stejné, jako kdyby požáry hasili pouze dobrovolní hasiči. Již na podzim loňského roku jsem se obrátila se žádostí o pomoc na ministry vnitra, obrany, životního prostředí a zemědělství, všichni mě ale odkázali na platný myslivecký zákon. Ten je ale potřeba změnit. Prasata se na mnoha místech stala hrozbou a myslivecká sdružení je už nezvládají,“ dodala radní.

Praha 13. 2. 2017

Radnice Prahy 14 vydává prohlášení o tom, že po magistrátu žádá větší odstřel.
Starosta Vondra uvádí, že radnice jedná. O nějakém konkrétním kroku se však nezmiňuje. Ba naopak. V korespondenci uvádí, že možné, aby radnice byla adresátem všech podnětů od občanů.

Postoj radnice nás neuspokojuje. Proto na úřady, včetně magistrátu a ministerstva zemědělství zasíláme tuto výzvu:

Vážený pane ministře, vážená paní primátorko hl. m. Praha, vážení starostové, vážení radní, vážení zástupci Lesů hl. m. Prahy,
Na území Prahy 14 došlo k dalšímu útoku divočáků. Nyní dva divočáci napadli paní venčící své tři feny boxera. Jen díky psům a jejich zásahu nedošlo k poranění člověka, ale pouze k poranění jedné z fen. Jde o pátý prokazatelně evidovaný případ v této oblasti.
Domníváme se, že stav je neudržitelný a věc je třeba urychleně řešit,
z toho důvodu žádáme:

1. Okamžitou výpověď myslivecké jednotě. Myslivci Mysliveckého spolku Horní Počernice, kteří mají honitbu v nájmu, nejsou schopni honitbu spravovat, a jak se opakovaně ukazuje, nedbají nařízení ani doporučení ze strany stání správy ve věci odstřelu a přikrmování černé zvěře, jak jsme již upozorňovaly v dopise ze dne 26.1.2017.

 2. Vyjmutí oblasti z honitby Horní Počernice a snížení stavu černé zvěře na stav 0 pomocí najatých lovců.

 3. Odvolání starosty a radní pro bezpečnost na Praze 14, o celém problému úřad prokazatelně věděl od roku 2015 a do této chvíle neučinil žádná konkrétní opatření vedoucí ke snížení stavu černé zvěře a zajištění bezpečnosti v dané oblasti. Domníváme se, že není možné, aby z peněz daňových poplatníků byli placeni úředníci za svou nečinnost.

Prosíme, abychom byly informovány o všech krocích, které v této věci budou podniknuty. Pokud bude třeba, jsme připraveny se účastnit jednání a být i jinak nápomocny. Situace na Praze 14 je velmi kritická, je zde vysoké riziko poranění či usmrcení člověka divočákem a je třeba věci urychleně řešit.

Výzvu k  odvolání starosty a radní pro bezpečnost píšeme i na magistrát a napříč všemi politickými stranami na Praze 14 :

Vážená paní primátorko, vážení radní Prahy 14

 Vzhledem k okolnostem, které nastaly na Praze 14, vás vyzýváme k odvolání radní pro bezpečnost Mgr. Ireny Kolmanové (TOP 09) a starosty Mgr. Radka Vondry (TOP 09) z jejich funkcí.
Důvodem naší výzvy je dlouhodobá nečinnost a zbavování se odpovědnosti za bezpečnost na Praze 14 ze strany vedení radnice.
Radnice o problému s přemnoženými divočáky a o útoku divočáků na psy prokazatelně věděla od roku 2015, intenzívně jsme o řešení problému žádaly od října roku 2016 a do dnešního dne ze strany radnice nebyl učiněn žádný konkrétní krok vedoucí ke snížení stavu černé zvěře. Radnice nemá snahu věci aktivně řešit ve prospěch obyvatel městské části a zbavuje se odpovědnosti za problémy na svém území.
 Domníváme se, že není možné, aby vedení radnice v tak závažné věci prohlašovalo, že nemůže být adresátem všech podnětů od svých obyvatel. Ba naopak, právě radnice by měla za svými obyvateli a voliči stát, a měla by jim být oporou a jednatelem v závažných okamžicích!
 Není možné, aby z peněz daňových poplatníků byli v čele radnice placeni lidé, kteří nemají žádnou snahu ani politickou vůli věci řešit v okamžiku vzniku problémů a problémy nechávají vědomě dojít do stavu, kdy jsou obyvatelé městské části přímo vystaveni riziku poškození zdraví a ohrožení života!

 V Praze dne 13.2.2017

 

Starosta Vondra mi odepisuje:

Vážená paní Hátlová,
chápu vaše rozhořčení nad úrazem, který divočák způsobil na Čihadlech v loňském roce vašemu psovi, a který bude mít trvalé následky. Jako pejskaři i jako člověku je mi to velmi líto.
Na jednáních která jsme spolu vedli jsem vám jasně říkal, že vám nemohu pomoct s nalezením viníka toho, že váš pes, který byl bez vodítka v lesním porostu – honitbě, byl napaden divočákem. Pokud potřebujete viníka, je třeba abyste se obrátila na soud či policii, nikoliv samosprávu.
S čím pomoci mohu, a to nejen vám, ale všem obyvatelům Černého Mostu, je udělat maximum proto aby riziko napadení bylo co nejnižší.
Všichni vítáme, že Praha 14 je na jednu stranu zelená a má ve svém středu park a lesní plochy. Na druhou stranu je nezbytné aby pejskaři udělali maximum pro bezpečnost svých psů – měli je na vodítku a vyhnuli se nepřehledným porostům.
Druhou stránkou je nezpochybnitelný fakt, že divoká prasata jsou v této honitbě enormně přemnožena a vzhledem k charakteru prostoru – jde o de facto o městskou zeleň, je třeba jejich počty zásadně zredukovat.
Vzhledem k tomu, že při našich setkáních jste projevila velmi dobré obeznámení s právním rámcem věci, tak dobře víte, že role MČ může být výhradně vyjednávací, nikoliv nařizovací.
Veškeré pozemky honitby jsou ve vlastnictví magistrátu, a správcem honitby je Myslivecké sdružení Horní Počernice. Smlouva na nájem je platná do roku 2019, dle mysliveckého zákona není možné bez souhlasu tohoto sdružení konat v honitbě žádnou mysliveckou činnost. MČ tedy není vlastníkem ploch, nevykonává jejich správu ani nedohlíží nad výkonem práva myslivosti.
Jednání s myslivci vede Odbor životního prostředí magistrátu více než dva roky, a výhrady se stupňují. Od loňského roku do jednání vstoupila i MČ Praha 14 – i díky vašemu podnětu, za nějž vám děkuji, bylo iniciováno několik setkání a jednání s myslivci a starosty sousedních dotčených MČ. Následně se do jednání zapojila i radní HMP paní Plamínková.
Aktuální zpráva magistrátu viz: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_bude_tlacit_na_vetsi_odstrel.html
Výsledky jednání a aktivita myslivců jsou z pohledu mého, i magistrátu (vlastníka pozemků) zcela nedostatečné. Radní Plamínková pověřila příslušné odbory zpracováním posudku a návrhu konkrétních opatření, a v případě že správce honitby nebude schopen je realizovat je připravena dát pokyn k výpovědi smlouvy mimo standardní výpovědní lhůtu.
Až se vám možná zdají tyto kroky pomalé, a i já bych si představoval daleko rychlejší postup, je třeba si uvědomit že se pohybujeme v právním rámci, který nelze jen tak přestoupit.
Protože jsem starostou MČ, tak vám nemohu a nechci slibovat něco co není reálně možné, i když byste to zřejmě ráda slyšela.
Je pro mne zklamáním, že při vaší dobré znalosti situace přesto investujete svou energii směrem, který nemůže reálně přinést efekt – tedy pokud vám skutečně jde o změnu současného stavu – snížení počtu zvěře a větší bezpečnost.
Zároveň mě i kolegům způsob vaší komunikace bohužel znemožňuje efektivní diskusi s vámi. Mrzí mne, že se k tomuto stylu komunikace přidávají i paní Charouzková a Hanušová.
Přesto věřím, že cíl máme společný a podaří se jej v brzké době naplnit
S pozdravem
Radek Vondra

Zdá se, že radnice stále nechápe riziko jaké divočáci způsobují. Přestože opakovaně od října roku 2016 upozorňujeme na riziko útoku na člověka, radnice odmítá toto připustit a problém zlehčuje a není schopna říci, jaké kroky a kdy učinila.
Úředníci se stále ohánějí vodítky, patrně jediný z nich si neumí představit, co by způsobilo, když by psi na vodítku byli a i člověk by byl vtažen do křoví z náletových dřevin, které v místě jsou.
Krom toho, místo je relaxační zónou pro Prahu 14, chodí tam rodiny s dětmi. Mají i děti být na vodítku?

Jak se ukazuje, myslivci spravující honitbu v oblasti Černého Mostu i přes veškerá doporučení a zákazy černou zvěř stále masivně přikrmují.

Tyto snímky jsme pořídily dne 14. února.
Krmeliště je plné pečiva – housek, makovek, chleba, rohlíků se slaninou atd. Lze se jen těžko domnívat, že takové množství pečiva je od procházejících občanů.

 

Radnice Prahy 20 nesouhlasí s vyjmutím pozemků z honitby a zároveň zve do honitby nájemné lovce. Jejich úlohou je snížit stav černé zvěře. Bohužel do dne 16.2. jim místní myslivecká jednota nevydala potřebné povolenky k odlovu.

O případ se stále zajímají média.
Dne 16.2. byla na ČT tato reportáž, od osmé minuty Událostí je část o divočácích

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha
Naší snahou je stále snížení stavu divočáků na stav 0 a tento stav i nadále udržovat.
A odvolání radních jm. starosty Radka Vondry a radní pro bezpečnost Ireny Kolmanové, oba TOP 09.

Založily jsme i FB stránku
Život na Praze 14, kde nás můžete sledovat

zde odkaz na předchozí článek:

AKTUALIZOVÁNO Kauza divočáci na pražském Černém Mostě. Jak to bylo a proč se věci neřešily včas?

Petra Hátlová
Jaroslava Charouzková
Veronika Hanušová

 

 

Top