Jste zde
Home > Rozhovory > Kauza Divočáci na Černém mostě a Českomoravská myslivecká jednota

Kauza Divočáci na Černém mostě a Českomoravská myslivecká jednota

Dnes, 23.února 2017, se konala tisková konference, kterou organizovala Českomoravská myslivecká jednota, z.s.. Tématem konference bylo přemnožení divočáků na území hlavního města.
Níže je vyjádření k případům výskytu divokých prasat v příměstských oblastech i můj názor na dané vyjádření.

Vyjádření k případům výskytu divokých prasat v příměstských oblastech
ČMMJ, 23.2.2017

Českomoravská myslivecká jednota, z.s., je nejsilnější myslivecká organizace v České republice. Zastupuje přes 60 tisíc myslivců. Protože jsou myslivci v poslední době často terčem kritiky za to, že nedostatečně tlumí černou zvěř v okolí velkých měst, chceme k této problematice uvést následující:

Myslivci nejsou pouze lovci. Lov provádíme v souladu s legislativními a etickými pravidly a s chovatelskými zásadami. Zabití březích nebo kojících samic by bylo v zásadním rozporu s těmito principy. Právě nepřekročitelné etické normy odlišují ušlechtilou myslivost od pouhého lovectví.
Případy napadení psa divokým prasetem, které jsou medializovány, se převážně stávají na nehonebních pozemcích (dle zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., §2 písm. e). Na těchto pozemcích může být lov prováděn pouze na základě výjimky vydané státní správou. To však samo o sobě situaci neřeší. Jedná se zpravidla o hustě osídlená místa a k lovu jsou používány střelné zbraně. Podobný lov je tak i při dodržení všech zásad bezpečnosti vždy spojen se značnými riziky. Bezpečnější způsob regulace stavů zvěře na takovém území je využití odchytových zařízení.
Narůstající stavy černé zvěře jsou celoevropským problémem. Souvisí především se způsobem současného zemědělského hospodaření a se skladbou plodin. Lov černé zvěře je ztížen monokulturním hospodařením, kdy zvěři poskytujeme neomezené množství potravy a několikaměsíční dokonalý kryt. Ministerstvo zemědělství ve své tiskové zprávě k novele zákona o myslivosti uvádí: „Ve velkých polních celcích osetých jednou plodinou se mohou divoká prasata zdržovat celé dny a myslivci je tak mohou jen obtížně lovit. Proto se v novele navrhuje, že by zemědělci měli zmenšit pole s jednou plodinou, a to na maximálně 30 hektarů, případně pole rozdělit pásem s jinou plodinou o šíři alespoň 12 metrů.“
Pokud dojde k lokálnímu nárůstu stavů, vyústí k migraci a vyhledávání dalších zdrojů potravy v zimních měsících, kdy je potravní nabídka v zemědělské krajině chudá. V blízkosti lidských sídel nachází volně žijící zvěř potravu (například v místech skladování komunálního odpadu). Černá zvěř si vzhledem ke své inteligenci přirozeně zvyká na setkání s člověkem, kterého v určitých případech nevyhodnotí jako nebezpečného a potravní pud převáží nad přirozenou plachostí.

Praha není jediné město, které se s podobným problémem potýká. Magistrát města Ústí nad Labem vyplácí odměnu 500 Kč myslivcům, kteří uloví divočáka v daných  lokalitách, zastupitel Karlovarského kraje bude navrhovat zvýšení odměny za ulovení divočáka ze stávajících 1 000,- Kč na 1 500,- Kč. Pražský magistrát bohužel hrozí výpovědí nájemních smluv. Pokud by takový krok učinil, musel by najímat placené lovecké skupiny. Tomu by ale předcházel administrativní proces trvající řádově roky, který by vyústil v další, tentokrát již zcela nekontrolovatelné množení divokých prasat. Vyzýváme proto ke spolupráci, která jako jediná může přinést hmatatelné výsledky!

Mé vyjádření:
K vyjádření Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., které je níže, bych jen ráda připomněla pár faktů.
1. myslivci o přemnožení černé na Praze 14 věděli od července 2015, od října 2016 se kauze věnují média, nikdo tak nemůže říct, že o problému nevěděl. Proč myslivci nechali dojít věci tak daleko, že je nutné střílet březí bachyně a bachyně od mladých? Myslivci netušili, že po podzimu přijde zima a po ní jaro, kdy samice přivádějí na svět mladé? Proč nestříleli již v listopadu a následujících měsících, aby právě tomuto předešli? Ke zvýšení střelby byli vyzýváni Lesy hl.m. Praha.Každá vyspělá kultura chrání březí samice jako nositelky života, místní myslivci v čele s panem Moravcem nechali věci dojít tak daleko, že je třeba střílet březí bachyně právě proto, že jsou nositelky nového života. Je ostuda, že místní myslivecké sdružení dělá tak zoufalou vizitku slušným myslivcům!
2. Nevidím důvod, proč by měly radnice motivovat myslivce k vyššímu odstřelu černé finanční odměnou. Pokud mají myslivci honitbu v pronájmu, vyplývá snad z logiky věci, že se o ní musejí řádně starat. Pokud nedokáží plnit své povinnosti, není možné, aby byli dále nájemci honitby. Je to stejné, jako bychom takto finančně motivovali dobrovolné hasiče k tomu, aby hasili požár. Myslivost je koníček. Prosím ukažte mi, který další koníček a soukromý zájem, je takto dotován z peněz daňových poplatníků?
prohlášením o finanční motivaci vzniká základ pro korupční prostředí a domnívám se, že toto je zcela nepřípustné! Vhodné je i dodat, že myslivost je výdělečná činnost. Střelené kusy myslivci prodávají. Do výkupu, soukromým osobám atd. Je tak zcela zbytečné je motivovat ještě odměnou!

Zároveň bych jen připomněla, že radnice Prahy 14, doposud neudělala žádné konkrétní kroky k vyřešení problému a starosta Radek Vondra a  radní pro bezpečnost Irena Kolmanová, se pouze schovávají, vyhýbají se konfrontačním setkáním a zbavují se zodpovědnosti za vzniklý problém. Přitom je jasné, že svou liknavostí a nečinností jsou spoluzodpovědní za současný stav na Praze 14. Je s podivem, jací lidé jsou za svou nečinnost placeni z peněz daňových poplatníků!

Petra Hátlová

Top