Jste zde
Home > Peníze > Kde v cizině chodí Češi nejvíc k lékaři?

Kde v cizině chodí Češi nejvíc k lékaři?

Přes 270 milionů korun loni zaplatila VZP za nezbytnou zdravotní péči poskytnutou v evropských státech svým klientům, kteří se u lékařů prokázali modrou kartičkou zdravotní pojišťovny (EHIC). Ti ji takto využili celkem v 28 180 případech. Nejčastěji navštívili ordinace v sousedních zemích, a to na Slovensku a v Německu. Oblíbené Chorvatsko skončilo jako páté.

 Nezbytná zdravotní péče v cizině zahrnuje výhradně situace, kdy lidi náhle postihnou takové zdravotní problémy, s nimiž nemohli před cestou počítat. Nejedná se tedy o léčení, za kterým Češi do zahraničí záměrně vycestovali.

Vůbec nejvíce se nechávají klienti VZP ošetřit na náklady své zdravotní pojišťovny u slovenských sousedů. Téměř 43 % veškeré vykázané zahraniční zdravotní péče na EHIC připadá právě na Slovensko. Konkrétně se jedná o bezmála 12 tisíc případů, za které pojišťovna v roce 2016 zaplatila přes 47 milionů korun. Tato suma však nebyla v celkovém souhrnu nejvyšší.

Nejvíce peněz uhradila VZP zdravotnickým zařízením v Německu, a to přes 77 milionů korun. Tato částka představuje 28% podíl na celkovém objemu peněz, který VZP v roce 2016 zaplatila za všechny své klienty, kteří v zahraničí nutně potřebovali vyhledat lékaře a prokázali se u něj kartičkou zdravotní pojišťovny.

Z populárních prázdninových destinací vede Chorvatsko. Klienti VZP se zde nechali ošetřit na náklady své zdravotní pojišťovny v 1 810 případech. Jejich léčba vyšla dohromady na bezmála 4 miliony korun. Naopak nejméně se na svoji kartičku pojištěnce ze všech evropských zemí spoléhali klienti v Řecku. V roce 2016 ji zde použili pouze osmkrát. Cena za jejich léčebné výlohy činila celkem 12 tisíc korun.

Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), kterým se běžně prokazují klienti zdravotních pojišťoven u lékařů v České republice, je možné v případě potřeby nezbytné zdravotní péče předložit i ve většině dalších států Evropy. Konkrétně se jedná o země Evropské unie a dále o Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Island.

Na základě tohoto průkazu mají čeští pojištěnci v uvedených zemích nárok na akutní lékařské služby v tom rozsahu a za podmínek, za kterých by byly poskytnuty tamním pojištěncům. To však platí pouze ve smluvních zdravotnických zařízeních, která jsou napojena na tamní systém veřejného zdravotního pojištění. Nesmí se tedy jednat například o soukromé kliniky, které nemají smlouvu s žádnou místní zdravotní pojišťovnou.

Navíc je třeba počítat s možnou spoluúčastí za poskytnuté zdravotní služby a s případnými dalšími zákonnými poplatky, které bude muset český pacient zaplatit na místě. Tyto výlohy přitom mohou být leckdy tak vysoké, že člověku, který se před cestou do ciziny nepřipojistil, mohou zruinovat rodinný rozpočet. Vždy proto stojí za to zvážit možnost komerčního pojištění, které najdete zde, a to včetně kalkulačky pro výpočet ceny.

Top